ความเห็น 171943

งานศพของฉัน

เขียนเมื่อ 
ถ้าจะมีอะไรพูดหรือแสดงออก ก็ให้แสดงออกมาก่อนที่จะตายจากกัน
มัวแต่เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้พูดซักที
แสดงออก/ทำดี ให้แก่กันก่อนที่จะสายไปไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้

 ตราบเวลาเท่าที่ตัวฉันมี       ยังไม่สายเกินที่จะเผยใจ