ความเห็น 167153

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 
          ตัวเองเป็นคนชอบทำงานเงียบ ๆ อ่านหนังสือเงียบ ๆ เช่นกัน เวลาเข้าใช้ G2K ก็ใช้วิธีปิดเสียงค่ะ ขนาดเพลงในบล็อกของตัวเองยังไม่อยากฟัง เคยเอาออกไป แต่มีคนเรียกร้องให้ใส่กลับเข้ามาอีก ยอมรับว่าใส่เพลงเอาใจคนอ่านค่ะ แต่จะไม่เปลี่ยนเพลงเพราะเห็นว่าเป็นเพลงกลาง ๆ ที่เข้ากับ Concept ของตัวเอง

         เห็นด้วยว่า ในบางเรื่องของบันทึกไม่เข้ากับเพลง หรือเพลงไม่เข้ากับเรื่องทำนองนั้น ทำให้การรับสื่อสองช่องทางพร้อมกันตีกันเอง เข้าใจว่า อาจารย์สะท้อนมุมมองสำหรับคนอื่นด้วย เพราะลำพังอาจารย์เองก็คงเลือกปิดเสียงเช่นเดียวกัน

        มีความเห็นว่า เรื่องลูกเล่นในบล็อกที่มากเกินไป ก็เป็นสิ่งรบกวนทางสายตาได้มากเช่นกันค่ะ ยิ่งบล็อกไหนประโคมใส่ทั้งเสียงทั้งภาพด้วยแล้ว ยิ่งทำให้มีปัญหาล่าช้าในการโหลด ทำให้ดิฉันเลือกที่จะไม่เข้าไปในบันทึกนั้น เพราะรอนานเกินไปค่ะ