ความเห็น 1664776

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

คุณจุลลดาครับ ใช้สรุปแบบความเรียงก็ได้ หากไม่ถนัด mindmap ครับ สำหรับรูปนั้นไม่แน่ใจว่าคุณจุลลดาใส่ถูกต้องหรือเปล่า ลองอีกทีครับ