ความเห็น 1664766

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

ผอ.สุพรพรรณ และ คุณ nana ครับ

ยินดีครับที่จะนำวิธีการนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์