ความเห็น 1664766

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

ผอ.สุพรพรรณ และ คุณ nana ครับ

ยินดีครับที่จะนำวิธีการนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์