ความเห็น 1635888

ลูกศิษย์หรือลูกจ้าง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณภูสำหรับความคิดเห็นครับ ประเด็น "เงินหรืองาน" นี้ละเอียดอ่อนจริงๆ ครับ