ความเห็น 162571

นักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง..เด็กดีที่ต้องชม

เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชม รร.การกุศลวัดหนองแวงด้วยคน ถ้าหาทางให้คุณครูและนักเรียนของโรงเรียนนี้ได้อ่านบันทึกของคุณธวัชและคำชื่นชมของสมาชิก GotoKnow ได้ด้วย จะยิ่งดีมากเลย