ความเห็น 1621287

๕๘.กาลครั้งหนึ่ง....ของมิตรสามวัยแต่ใจเดียว

เขียนเมื่อ 

ขอเห็นด้วยกับคุณช้างน้อยมอมแมมนะครับ การได้สนทนากันแบบมนุษย์ธรรมดาๆในองค์กรต่างๆนั้น แม้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อมององค์กรสมัยใหม่ในแง่ความเป็นชุมชนและเป็นแหล่งการใช้ชีวิตแล้ว คนเราไม่ได้ต้องการทำงานให้ได้เงินเดือนอย่างเดียว แต่ต้องการความงอกงามและความเติบโตด้วย

การได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน และมีโอกาสใช้หัวใจคุยกันนั้น ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรูัที่ทำให้คนมีความสุขและมีความเป็นซึ่งกันและกัน เป็นพื้นฐานของการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งให้มีค่านิยมมุ่งทั้งงานและความสุขที่ดีในชุมชนของคนทำงานนะครับ