ความเห็น 160870

CoP และ G2K กับรังสีวิทยา

เขียนเมื่อ 

ผมนึกภาพ "คลำดีด" ได้ครับ

แต่ฟังดู"เสียวๆ" นะครับ