ความเห็น 1600965

ดอกพุด

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณ เทียนส่องแสง ที่แนะนะไปค้นมาแล้ว ไม่ใช่พุดจริงๆ

ขอบคุณค่ะคุณแสงรวี ยังมีอีกหลายดอกค่ะที่บ้าน