ความเห็น 159268

ต้านลมหนาวสานปัญญา (3) : หมู่บ้าน เด็กน้อย โรงเรียน นักเรียน ธงไตรรงค์และเพลงชาติไทย

เขียนเมื่อ 
ได้อ่านบรรยากาศยังซึ้งเลย ฝุ่นไม่ได้เข้าตานะ อยู่ในห้องทำงาน แม้ธงชาติจะเก่า ยิ่งขลังนะ (ของเก่าดีเสมอ จริงปะ!)อยู่ที่ศรัทธาและความมุ่งมั่นมากกว่านะคะ รอติตามความลับจะเปิดเผยแล้ว ถูก tag จากน้องศิริเสียแล้ว ทั้งที่ซุ่ม รอฤกษ์งามยามดีอยู่