ความเห็น 158584

CoP และ G2K กับรังสีวิทยา

เขียนเมื่อ 

จริงๆผมจะกลับมาเขียนความในใจเรื่อง "ดูดเวลา" จริงหรือ

แต่พอเห็นข้อคิดเห็นของ อ.หมอ.ปารมี แล้ว ผมขอสนับสนุนครับ...ตรงใจผมจัง