ความเห็น 1579453

เยาวชนดีเด่น ด้านกีฬา ...โดยครูอรวรรณ

เขียนเมื่อ 

     ขอชื่นชม เด็กหญิงอรวรรณ พาระนัง  เก่งมากค่ะ และไม่ลืมที่จะชื่นชมคุณครูอรวรรณ  มาพูนธนะ  ด้วยอีกคน  ที่ช่วยฝึกซ้อมให้.....กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ