ความเห็น 157343

ในประเทศไทยไม่มีเจ้าของ Mind Map (ไม่ใช่ "Mind Maps")

เขียนเมื่อ 

ทำได้ครับ สังเกตว่าโปรแกรม MindManager จะไม่ใช้คำว่า Mind Maps (มี s)

แต่สำหรับโปรแกรม MindManager นั้น ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะแนะนำให้หน่วยงานซื้อนะครับ เพราะเรื่องโปรแกรมนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตครับ

อย่างไรก็ตามโปรแกรม FreeMind ที่ผมแนะนำนั้นสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีครับ