ความเห็น 157301

ในประเทศไทยไม่มีเจ้าของ Mind Map (ไม่ใช่ "Mind Maps")

เขียนเมื่อ 
ผมใช้โปรแกรม FreeMind โปรแกรมสำหรับสร้าง Mind Map (ไม่เติม s) ที่ open source สามารถ download ไปใช้กันได้เลยครับ