ความเห็น 156789

ประดิษฐกรรมบนผืนน้ำแสนสวย

เขียนเมื่อ 
  • การตัดสินใจเลือกทางเดินจะให้ใครมาตัดสินใจแทนคงไม่ได้ เส้นทางเดินของแต่ละคนเป็นไปตามหลักสามสิบลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน คนเราจึงไม่ได้สตาร์ทที่จุดเดียวกัน  มีหลักการคิดที่ทางการศึกษานอกโรงเรียนถือเป็นปรัชญาคิดเป็น คือ คนเรามีความแตกต่างกัน ทุกคนต้องการความสุข ความสุขของแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วย การคิดตัดสินใจแก้ปัญหาเพื่อไปหาความสุขนั้นต้องพิจารณาประกอบกันจากข้อมูลสามด้าน คือด้านตนเอง ด้านวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อมหรือสังคม ครับ ตนเองมึความชอบ มีจุดแข็ง มีศักยภาพ ก็โอเค ด้านวิชาการเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำเรามีเพียงพอไหม และด้านสังคมเป็นที่ยอมรับหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสมหรือไม่เป็นต้น เป็นข้อมูลที่นำมาให้คุณ Bright Lily ไว้ชั่งใจครับ
  • ขอให้โชคดี ในสามสิบลิขิตฟ้าครับ