ความเห็น 1564948

๕๘.กาลครั้งหนึ่ง....ของมิตรสามวัยแต่ใจเดียว

เขียนเมื่อ 

หากพูดแบบชาวบ้าน ก็คงต้องขอคารวะและขออนุโมทนาในสิ่งที่คุณเบดูอินและพี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติศีลอดมาจนถึงวันออกเดือนศีลอดในวันนี้นะครับ ขอความเป็นศริริมงคลทั้งหลายจงมีต่อคุณเบดูอินเช่นกันครับ