ความเห็น 1563266

๕๘.กาลครั้งหนึ่ง....ของมิตรสามวัยแต่ใจเดียว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณสุเทพ ไชยขันธุ์ ดีใจจังที่มีเครือข่ายวิชาการที่ทำงานแนวนี้ยังทำงานอย่างต่อเนื่อง ที่ตำบลหนองสาหร่ายนั้นผมก็ได้เคยไป รวมทั้งพาคนไปดูงานด้วยครับ เป็นชุมชนที่กลุ่มคนที่รวมตัวกันได้เป็นกลุ่มก้อนสามารถยกระดับภาวะผู้นำของชุมชนให้เป็นภาวะผู้นำแบบเป็นหมู่คณะ ผสมผสานกันทั้งผู้นำโดยตำแหน่ง อาสาสมัคร แม่บ้านคนสูงวัย และชาวบ้าน แม่หญิงท่านหนึ่งเคยประชุมกับผม แกทำงานบนเวทีอย่างแข็งขันและนำเสนอสิ่งต่างๆอย่างใส่ใจ ผมคิดว่าเป็นนักวิชาการและคนทำงานในท้องถิ่นที่ไหน แต่ปรากฏว่าเป็นชาวบ้านครับ เป็นเมียของผู้ใหญ่บ้านและจบชั้นประถมเท่านั้น ที่บ้านหนองสาหร่ายยังมีความเป็นชนบทมากครับ แต่ทุนทางสังคมในแนวทางเพื่อการพัฒนาภาคประชาชนนั้นดีมากจริงๆครับ ทำให้ชุมชนทำงานได้หลายอย่าง ทั้งสุขภาพชุมชน การจัดระบบสวัสดิการคนยากไร้และคนสูงวัย รวมไปจนถึงการมีองค์กรท้องถิ่นที่เข้มแข็ง นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้

ยินดีและขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันครับ