ความเห็น 1562866

๕๘.กาลครั้งหนึ่ง....ของมิตรสามวัยแต่ใจเดียว

เขียนเมื่อ 

อ.วิรัตน์ครับ

แวะมาเยี่ยมครับ

ผมมีโอกาสลงพื้นที่เมืองกาญจน์ฯอยู่หลายครา

เห็นพัฒนาการ การทำงานของผู้คนที่ขับเคลื่อนงานการเมืองภาคพลเมือง

ผมมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวนอยู่หลายครา

ผมชื่นชม และหลงเสน่ห์เมืองกาญจน์ฯครับ ทั้งธรรมชาติ ผู้คน ศิลปวัฒนธรรม

และงานชุมชนเข้มแข็งครับ

ชอบภาพวาดของอาจารย์ครับ