ความเห็น


  • เป็นภาพและความ เพื่อจรรโลงใจและเสริมพลังใจให้กับคนทำงานและดำเนินชีวิตเหมือนอย่างคุณครูจุฑารัตน์เลยแหละครับ การมีพลังใจและมีพลังความคิด จะทำให้เรามีเครื่องมือภายในตนเอง ดึงประสบการณ์และศักยภาพมากมายของปัจเจก เพื่อพึ่งตนเองในการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้อยู่เสมอครับ
  • คนเราหากไม่จิตตกก็มีพลังที่จะพึ่งตนเองทำสิ่งต่างๆได้มากมาย  การจัดการความรู้และสื่อสารเรียนรู้ที่มุ่งเป็นพลังใจและให้แรงบันดาลใจแก่ตนเองของผู้คน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้ผลดีครับ
  • มองในแง่การจัดการความรู้ ข้อมูล ความรู้ และมวลประสบการณ์ชุดเดียวกัน แต่ทำงานความคิดและออกแบบกระบวนการปฏบัติเพิ่มขึ้นอีก ก็จะทำให้มีการจัดการเพื่อนำเสนอและถ่ายทอดด้วยแง่มุมที่ต่างออกไป ก็จะทำให้สิ่งที่มีพื้นฐานเหมือนกันเกิดความแตกต่างจากการทำแบบทั่วๆไปได้ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี