ความเห็น 1527683

"หม่อง ทองดี" เด็กชายผู้ไร้ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" บนผืนแผ่นดินไทย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณ ครูเอ ;)...

เห็นด้วยกับการให้การศึกษาและสอนให้เขารู้จักรักประเทศที่เขาอาศัยอยู่ ...

อย่างไร เด็กก็คือผ้าขาว อยู่ที่เราจะสร้าง หรือ ทำลาย

;)