ความเห็น 151359

ทฤษฎีกับการวิจัย

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ไสวครับ...

 

อาจารย์ให้ คำอธิบายในส่วนขององค์ความรู้ใหม่...กับการสร้างทฤษฎี

 

กับการ ค้นพบความจริงของสิ่งที่มีอยู่แล้ว ได้เข้าใจมากขึ้นครับ...

 

ทำให้ผมเข้าใจอะไรบางอย่าง... ทฤษฎี...ไม่จำเป็นต้องใช่สัจจธรรม... สัจจธรรมเป็นทฤษฎีที่ไม่ต้องพิสูจน์ทดลองอีกแล้ว.... เพียงแต่รอให้ผู้คนเข้าไปพบเท่านั้น...