ความเห็น 150192

เรียนเสนอ อ.มาลินี ที่เคารพ : ข้อสอบ MCQ ของอาจารย์กับข้อสอบในวัยเยาว์ของผม

เขียนเมื่อ 

ขำ : 0   ขำ :  ) ขำ  : 0    ไม่ยอมหยุด...... มิน่าเล่า น้องปืน ถึงอยากให้อาจารย์ทำเอกสารแจกคุณครู

ตัวอย่างของคุณแม่น้องปืน ก็สุดยอด....มีจริงในโลกด้วยหรือค่ะเนี่ย.....

อาจารย์วัลลีสอนไว้ว่า ข้อสอบ MCQ ที่ดีต้องมี choice ให้เลือก 5 ข้อ น้องปืนเพิ่มข้อ  ง. ยำยำ (รสลาบ) ให้แล้ว  อาจารย์ ขอเพิ่ม ข้อ จ. เมียวโจ้  อีกข้อนะคะ