ความเห็น 1491425

เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เขียนเมื่อ 

    ขณะนี้ MOU ที่ส่งให้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เซ็นต์ อยู่ที่มหาวิทยาลัย....? ไหนคะ ท่านใดเซ็นต์แล้วบ้าง ช่วยส่งข่าวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ