ความเห็น 148715

เรียนเสนอ อ.มาลินี ที่เคารพ : ข้อสอบ MCQ ของอาจารย์กับข้อสอบในวัยเยาว์ของผม

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณแม่

  • ยำยำ (รสลาบ)เป็นคำตอบสุดท้ายครับ