ความเห็น 1479466

เรียนรู้ปุ๋ยธรรมชาติ...ใช้เพื่อที่จะไม่ใช้

เขียนเมื่อ 

ไม่รับโฆษณาขายสินค้าในบล็อกนี้นะคะ เพราะองค์กรเราส่งเสริมให้ชาวบ้าน มีความรู้ เพื่อที่จะพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดค่ะ