ความเห็น 1440084

เรื่องเล่าจากภาพ : เรื่องของหลานที่ต่างแดน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ มีหลานสาวช่างคิด เป็นคนละเอียดอ่อนและมีเมตตาจิตนะคะ แสดงว่าพื้นฐานได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาดี เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสังคมที่ใด ยินดีด้วยค่ะ