ความเห็น


สวัสดีครับคุณจตุพร

  • อยากฟังเรื่อง Conflict resulotion  ที่ย้อนกลับไปดูภาพสะท้อนจากชุมชนที่ยังธำรงความเป็นสังคมที่ต้องพึ่งพิงอาศัยกันให้เห็นได้อยู่อย่างชุมชนชาวอิ้วเมี่ยน ถ่ายรูปมาโพสต์ด้วยนะครับ การศึกษาอย่างนี้เป็นแนวของขงจื้อและพุทศาสนาด้วยครับ ไม่ได้ชอบวิธีของขงจื้อหรือยกหลักพุทธธรรมขึ้นอย่างเป็นพิเศษครับ แต่เป็นวิธีการที่สังคมตะวันออกและสังคมที่เน้นจิตใจเป็นตัวนำ พอมีตัวปัญญารองรับอยู่เยอะ
  • วิธีอย่างนี้อาจช่วยทำให้เราไม่หลงทางไปกับภาพหลอนและสิ่งที่เป็นผิวหน้าของสังคมที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงของโลกภายนอกในปัจจุบัน แล้วทำให้เราเห็นส่ิงที่เป็นพื้นฐานของชีวิตชุมชน รวมทั้งสามารถทำให้เห็นทรรศนะพื้นฐานต่อโครงสร้างเชิงอำนาจและวิถีการเมืองโดยวัฒนธรรม ในการจัดการความเป็นส่วนรวมที่ถือเอาการเป็นอยู่ร่วมกันของคนส่วนใหญ่และคนทั้งหมด เป็นที่ตั้ง เหมือนกับวิถีคิดที่ท่านพุทธทาสเคยวิพากษ์ทรรศนะ การถือประชาชนเป็นใหญ่ในวิธีการของสังคมประชาธิปไตย
  • ระเบียบวิธีเพื่อวิจัยและทำการศึกษาระบบสังคม โดยทำเหมือนกับย้อนกลับไปดูชุมชนและสังคมที่มีภาพสะท้อนพื้นฐานดั้งเดิมอย่างนี้  หากทำแล้ว แล้วนำกลับมา Consult งาน ๓-๔ แนว ต่อไปนี้ก็จะทำให้เรารอบด้านและแน่นปั่กนะครับ (๑) วิธีการของมากาเร๊ต มีด ซึ่งเน้นมิติทางมานุษยวิทยาและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างบูรณาการ (๒) วิธีการวิเคราะห์ของเอมิล เดอร์ไคม์ ซึ่งหลายคนมักบอกว่าเก่าไปหน่อย แต่การวิเคราะห์ชุมชนทางจิตวิญญาณและการวิเคราะห์พลวัตรการรวมกลุ่มทางสังคม ซึ่งให้พื้นฐานต่อการเข้าใจพฤติกรรมที่เรียกว่า โรคทางสังคม แล้วละก็ ผมว่ายังเฉียบและมีความเป็นบูรณาการทางศาสตร์อยู่เสมอ  (๓) วิธีการของเปาโล แฟร์ ซึ่งดูปัจเจกและกระบวนการทางสังคมในทุกเรื่องว่ามีมิติของการเรียนรู้และสร้างปัญญาในการจัดการชีวิตและความเป็นอยู่ (๔) กรอบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลง ของ เฮอร์ริน ซึ่งส่งเสริมวิธีวิเคราะห์แบบอิทัปปัจยตาโดยมองเหตุปัจจัยเป็นชุด ไม่แยกส่วน อีกทั้งวิธีวิเคราะห์แบบ ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งดูองค์ประกอบต่างว่าเป็นเหตุปัจจัยแห่งการก่อเกิด ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลงไป ของกันและกัน ไม่ขาดจากกันเป็นขั้ว เป็นฝ่าย ทว่า ต่อเนื่อง ยกระดับ เป็นสายธารแห่งพัฒนาการ (๕) วิธีการเชิงปริมาณและการสร้างความรู้แบบตัดขางและเปรียบเทียบหลายมิติ ของ เดวิด แมททิวส์ นักวิชาการแนวประชาสังคม ของมูลนิธิแคทเตอรริ่ง อเมริกา (๖) วิธีสังเคราะห์และสร้างความรู้ขึ้นจากโลกทรรศน์ของชุมชนของการวิจัยแนว Grounded Theory ซึ่งจะเชื่อมต่อกับงานเรียนรู้และสะสมความรู้แบบ KM ได้เป็นอย่างดี...
  • แต่เรื่องพวกนี้แนะเพียงเป็น Resource ตุนไว้ในความคิดเฉยๆก็จะดีครับ ชั่งน้ำหนักและดูความเป็นกาละ-เทศะ รวมทั้งเข้าถึงความเป็นธรรมชาติของชุมชนและชาวบ้านให้ได้มากที่สุดเป็นที่ตั้ง จะดีที่สุดครับ ใช้ความเป็นมนุษย์ ความเป็นตัวของตัวเอง จริงใจ ซื่อตรง มีภาษาและพลังความบริสุทธิ์ใจ รวมทั้งความละเอียดอ่อน ตื่นตัวต่อการเรียนรู้ จะดีที่สุดและเหมาะกับความเป็นคุณจตุพรดีที่สุด
  • จะทำให้เราเข้าถึงการเรียนรู้และถ่ายทอดออกมาจากหัวใจที่เป็นสากลของผู้คน อาจช่วยให้เราไปได้ไกลกว่าระดับการมีจุดยืนร่วมกับชุมชนนะครับ ทว่า หยั่งถึงด้วยการพัฒนาออกจากตัวเราให้เห็นความเป็นสามัญเหนือสิ่งแยกแบ่งต่างๆของชุมชนกับตัวเราในฐานะที่ไปจาก 'ความเป็นคนอื่น'  จากนั้นก็ค่อยมองสิ่งที่ชุมชนเขาเป็นให้ดู อยู่ให้เห็น และสื่อจากใจให้เข้าใจตรงที่เขายืนอยู่ เชื่อว่าจะเห็นได้ชัดและเกิดจิตวิญญาณการเรียนรู้ที่ปลอดโปร่งดีนะครับ

แล้วจะขอเรียนรู้ไปด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี