ความเห็น 1430417

บ้านเอื้ออาทร : อวดเรือนหลังใหม่ : กับแนวคิดธุรกิจแบบพอเพียง

เขียนเมื่อ 
  • P  สวัสดีค่ะ
  • เห็นด้วยค่ะ บ้านไหน  ๆ จะมีความสุขเท่ากับบ้านที่มีความรักค่ะ
  • คุณนิรุตสวัสดีค่ะ
  • โครงการบ้านที่พิษณุโลกที่พลายชุมพลก็น่าพักอาศัยมากค่ะ ถึงจะน้อยหลังแต่ดูร่มรื่นดีค่ะ