ความเห็น 1416073

อาหารว่างระหว่างการประชุมสัมมนา ใครรู้ที่มาบ้าง

เขียนเมื่อ 

บางทีก็กินเบรค นั่นแหละครับ แทนอาหารเช้า