ความเห็น 1415286

อาหารว่างระหว่างการประชุมสัมมนา ใครรู้ที่มาบ้าง

เขียนเมื่อ 

ถ้าไปประชุม ก็งดอาหารเช้าไปก่อนเลย เพราะจะได้รับประทานเบรคได้ พอดีกับชุดไม่ฟิตตึงเกินไป