ความเห็น 141319

ความรักทำให้คนสนใจเศรษฐศาสตร์ได้ขนาดนี้

เขียนเมื่อ 
  • อึ้ง ที่สามารถนำเรื่องสองเรื่องมาบูรณาการได้
  • สงสัยดวงผมเป็นเอกพจน์นะครับ