ความเห็น


กราบนมัสการพระคุณเจ้า พระอาจารย์มหาแล อาสโย(ขำสุข)

  • แถวบ้านผมก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันครับ รวมทั้งเวลาไปทำไร่ด้วย ก็จะไปนอนและอยู่ทำกันตลอดฤดูกาลหนึ่งๆเลย แต่โดยมากแล้ว การทำนาแถวบ้านผมนั้น ผืนนาส่วนใหญ่อยู่ไม่ไกลจากบ้าน คนหนองบัวหลายจ้าวทำนาไกลจากบ้านมาก
  • ทั้งหน้าทำนาและหน้าอื่นๆ แถวบ้านผมก็มีวัฒนธรรมการส่งเพลเหมือนกันครับ แต่ละบ้านจะหมุนเวียนกันทำอาหารไปส่งเพลพระ ใช้จำและคอยบอกปากเปล่ากันเอง วันหนึ่งๆก็จะมีครอบครัวชาวบ้านเป็นเจ้าภาพไปส่งเพลถวายพระ ๓-๔ จ้าว จำได้และรู้ทั่วถึงกันหมดครับว่าวันไหนถึงรอบของใครบ้าง
  • ในด้านที่สร้างโรงเรียนและสร้างวัด ทั้งโดยตรงของหลวงพ่ออ๋อยและโดยผ่านลูกศิษย์ลูกหานั้น มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อชุมชนหนองบัวและสังคมท้องถิ่น จัดว่าเป็นการพัฒนาคนและพฒนาความเป็นชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและเข้มแข็งทางจิตใจ  อันที่จริงโดดเด่นกว่าและสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่าเหรียญและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อมาก แต่โดยมากแล้ว คนชนบทโดยทั่วไป รวมทั้งคนหนองบัว ก็มักใช้ความศรัทธาและความเชื่อแบบพึ่งพิงสิ่งดลบันดาลภายนอกตนเองเป็นตัวนำ หากฟื้นฟูและมีคนผุดแง่มุมอื่นๆที่ทำให้คนได้ตัวความรู้เพื่อการพึ่งการพฒนาตนเองไปด้วยอยู่เสมอๆ ก็จะเป็นทุนในการพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นองค์รวมทั้งกำลังแห่งศรัทธา กำลังปัญญาและความรู้ที่สานกับสิ่งที่เป็นทุนทางสังคมของท้องถิ่น และการถักทอเครือข่ายผู้คนที่มีสำนึกร่วมกันต่อชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดทุนทางจิตใจ ทำให้คนมีความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนามากยิ่งๆขึ้น

กราบนมัสการด้วยความเคารพครับ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี