ความเห็น


กราบนมัสการพระคุณเจ้า พระอาจารย์มหาแล ขำสุข(อาสโย)

  • เรื่องราวที่เกี่ยวกับหลวงพ่ออ๋อยนั้น ถึงแม้จะได้มีการรวบรวมและเผยแพร่ไว้บ้างแล้วก็ตาม แต่ก็เหมาะสมดีแล้วครับที่จะนำมาเป็นหัวข้อหนึ่งของการพูดคุย รวมทั้งเผยแพร่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้อยู่เสมอๆ เพราะนอกจากทำให้การสืบทอดและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนยังคงมีชีวิตแล้ว  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติหลวงพ่ออ๋อย หลวงพ่อเดิม และวัดหนองกลับนั้น คงต้องถือว่ามิใช่เป็นเพียงเรื่องราวของบุคคลและสถานที่แห่งหนึ่งอย่างธรรมดาทั่วไปเท่านั้น ทว่า เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่จะเข้าใจเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของชุมชนท้องถิ่นหนองบัวด้วยเลยทีเดียว นำมาสืบทอดและเรียนรู้แง่มุมที่จะนำมาใช้พัฒนาชุมชนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ย่อมเป็นเรื่องดีและน่าอนุโมทนาอย่างที่สุดครับ
  • ผมเองก็เพิ่งได้รู้รายละเอียดตั้งหลายเรื่องครับ เป็นคนหนองบัวและเมื่อได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ ก็นับว่าได้เรียนรู้ตนเองมากขึ้นไปด้วย
  • หากดูจากเสาศาลาวัดขนาดใหญ่ของวัดหนองบัว ซึ่งมีเสาทำด้วยไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่จำนวนมากมายนับร้อยต้นนั้น  จะเห็นว่าเป็นเสาไม้ที่กลมสวยงาม เสาอย่างนั้น เป็นงานฝีมือและเป็นผลผลิตจากแรงงานชุมชนทั้งสิ้น บ่งบอกถึงวิชาช่างและการจัดการการผลิตความเป็นส่วนรวมด้วยกัน
  • ในวิถีชุมชนนั้น ครอบครัว ชุมชน และการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะต่างๆ มีบทบาทต่อการเป็นหน่วยการผลิตและสะสมทุนทางปัญญาเป็นอย่างมาก การสืบทอดวิชาช่าง การฝีมือ นอกจากผ่านการสร้างบ้าน เครื่องมือทำมาหากินแล้ว วัดและพระซึ่งเป็นผู้นำทางจิตใจ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เก็บความเชี่ยวชาญและสืบทอดให้กับประชาชนพลเมืองรุ่นต่อรุ่น ผ่านการทำสาธารณสมบัติ
  • ใครอยากเรียนรู้และแสดงเชิงช่าง ก็จะถือเครื่องไม้เครื่องมือไปทำงานสร้างวัดและสร้างของที่เป็นส่วนรวม ลูกเด็กเล็กแดงก็จะถูกหอบหิ้วให้ไปได้รู้เห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาพากันทำ เป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาให้ผู้คนและชุมชนเป็นคลังความรู้ที่อยู่ในวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง ใครอยากเข้าถึงและได้วิชา ก็ต้องเป็นสมาชิกของชุมชนและทำตัวให้เป็นที่ยอมรับนับถือ การครองตนโดยธรรมชาติก็ทำให้อยู่กันอย่างเป็นปรกติสุข พอเหมาะ-พอเพียง ในยุคสมัยนี้แล้วเราอาจไม่ต้องทำอย่างนั้น แต่การมีประสบการณ์ที่ดีต่อสังคมและการเรียนรู้ทางสังคมของพลเมืองเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิตนี้ จำเป็นอยู่เสมอครับ
  • บางส่วนที่เป็นประสบการณ์ตรงของตนที่พระคุณเจ้าถ่ายทอดไว้นี้ ในทางวิชาการ ถือว่าเป็นความรู้และเรื่องราวชุมชนจากคำบอกเล่าของผู้อยู่ในชุมชน ซึ่งมีคุณค่ามากครับ โดยเฉพาะคุณค่าในแง่ที่ทำให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ให้กับสังคมของตนเอง ชีวิตเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งดังในคติทั้งของชาวพุทธและในทุกศาสนา
  • ดังนั้น การได้แสดงถึงการที่เราก็เป็นผู้เก็บรวมรวมความรู้ไว้ในตนเองด้วย ความสำคัญจึงมิใช่เพียงข้อมูลสารสนเทศหรือความรู้ ทว่า อยู่ที่การสื่อสะท้อนว่า ชุมชนและสังคมนั้นๆ มีความสุขและดีงามพอที่จะทำให้คนได้แสดงพลังความมีชีวิตออกมาอย่างคนที่เป็นเจ้าของส่วนรวมได้อย่างเสมอกัน เป็นการเรียนรู้และพัฒนาการทำหน้าที่สร้างสรรค์ต่อส่วนรวมอย่างหนึ่งครับ
  • พูดเป็นแนวเสริมกำลังใจปฏิบัติ เพราะอยากให้ชาวบ้านและผู้คนอื่นๆ ทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว  คนทำงาน และผู้นำในท้องถิ่น อาศัยในเวทีนี้เป็นที่สร้างคลังความรู้ของชุมชนแบเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆครับ

กราบนมัสการด้วยความเคารพ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี