ความเห็น 138868

สัมมนาสนุก...ได้งาน...ได้ความรัก...ความสามัคคี…

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • กิจกรรมนี้เชื่อว่าจะช่วยให้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วในองค์กร  เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นไป
  • เคยเห็นภาพกิจกรรมทำนองนี้ในหมู่นิสิต..แต่กิจกรรมที่อาจารย์นำมาแบ่งปัน ก็ได้ความรู้สึกที่ดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้มในอีกมุมหนึ่งและอีกลักษณะหนึ่งอย่างมากครับ
  • วัยไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรอยยิ้ม