ความเห็น 133132

ว่าด้วยเรื่อง..ทำใจให้สบาย

เขียนเมื่อ 
" บอกให้คิดถึงคุณงานความดีของตนเอง " เป็นคำพูดที่ดีคะ บางครั้งคนเรา คนที่มาเยี่ยมคนไข้ จิตใจดี แต่ว่า เลือกคำพูดไม่ถูกก็มี หรือบางคนเยี่ยมไม่พูดแต่สัมผัสได้ก็มีคะ...แต่การให้นึกถึงสิ่งๆดี เข้าไว้ ก็จิตอิ่มคะ