ความเห็น 1328275

"ตัวเรา" กับความ "ต่อเนื่อง" และ "สม่ำเสมอ"...

เขียนเมื่อ 

สลามน้องดิเรก "โหมเราหลบมาแลพลังงานในชุมชนภาคใต้กันดีหวา" ที่บันทึกวอญ่าครับ