ความเห็น 125546

เพียงไม่กี่ที่และเพียงไม่กี่คน...

แผ่นดิน
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณในทุก ๆ  กำลังใจ ที่มีอย่างต่อเนื่อง