ความเห็น 125312

เพียงไม่กี่ที่และเพียงไม่กี่คน...

อ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้ง..ประทับใจค่ะ