ความเห็น 124647

ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็น "ชาวพยา-ธิ มอ."

เขียนเมื่อ 

....ภูมิใจกับคุณnidnoi....และชาวพยาธิทุกท่าน....ด้วยคนค่ะ