ความเห็น 122112

ปัญหาเรื่องภาษาในไฟใต้

KPN AC jack
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับบันทึกดีดีนี้นะครับอาจารย์