ความเห็น 119690

know how หรือ know why

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ดีใจที่มีศิษย์จากห้วยส้มมาถึงที่นี่

ลองเขียนบันทึกเกี่ยวกับประสบการณ์ปฏิบัติธรรมดูซิครับ

พิชัย