ความเห็น 115168

ทำอะไรๆให้ได้ดี มันอยู่ที่ใจ

เขียนเมื่อ 

ความเข้าใจ...เท่ากับ...กำใจ

หากไม่เข้าใจ....กรรมเวร