ความเห็น 1141133

การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ เข้ามาหาความรู้เรือง RBM บทความของอาจารย์เขียนทำให้เข้าใจ RBM ได้มากขึ้น แต่ในส่วนท้ายไม่เห็นรูปค่ะ

ขอบคุณค่ะ