ความเห็น 113399

สัมคมนี้เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร ? (ตอนที่ ๔ งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ ๓)

เขียนเมื่อ 
  • เย คุยกันตั้งนานเพิ่งพบตัวเป็นๆกัน แต่ได้คุยไม่นานเลย มัวแต่ทำงานอยู่ เสียดาย
  • ทุกท่านเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากจริงๆ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ