ความเห็น 1123362

ทำไมต้อง "รอกอด"

เขียนเมื่อ 
  • ครูปูคงไม่ต้องนั่งห้อยขาริมน้ำเดียวดายอีกต่อไปแล้วเนาะ...
  • เหลือแต่เราซิทีนี้....แง ๆ
  • ยังไม่ถึงฝั่งฝันซัดเรื่องเดียว...