ความเห็น 1120813

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณที่ยังเป็นเพื่อนยามดึก
ด้วยยังนึกถึงเรื่องราวแต่หนหลัง
อยากจะบอกให้ทุกคนร่วมรับฟัง
พ่อแม่ยังอยู่กับเรารีบแทนคุณขอบคุณค่ะ