ความเห็น 106049

ทางเลือกในการพัฒนานักจัดการความรู้ระดับชุมชน

เขียนเมื่อ 

คุณออด

ขอบคุณครับ ที่แลกเปลี่ยนมา ความสุขคือตัวชี้วัดที่ดีที่สุด มากกว่าตัวเลขในบัญชี หรืเงินในกระเป๋าด้วยซ้ำครับ

แต่คนชอบมองว่าเงินสำคัญกว่า ครับ