ความเห็น 105919

โทรศัพท์จากครูโรงเรียนจุฬาภรณ์

เขียนเมื่อ 
  • จะสมัครเป็นวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการกับค่ายวิทยาศาสตร์ของอาจารย์
  • ไม่คิดค่าวิทยากรและค่าเดินทางครับ
  • ขอบคุณมากครับผม