ความเห็น 1018778

กฎหมายลิขสิทธิ์ : ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมาก ๆ ครับ

เพราะทุกคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะรักษาความคิดที่ตัวเองได้สร้างมาครับ :)