ความเห็น 1017982

กฎหมายลิขสิทธิ์ : ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู เทียนน้อย :)

ความรู้เกี่ยวกับ "ลิขสิทธิ์" เป็นสิ่งที่ครูควรทราบด้วยครับ เพราะเกี่ยวกับงานวิชาการหลายประเภท

ติดตามต่อไปนะครับ